Bibelbingo och Bibelmemory går ut på att eleverna lär sig de mest kända personernas namn i Bibeln, samt vad de är kända för. Det betyder att ju fler gånger eleverna spelat spelen desto fler av personerna känner de igen.

Centralt innehåll från religionskunskap (ur Kursplaner för Grundskolan 2022)

Religion /Samhällskunskap

  • Några berättelser ur Bibeln och deras innebörder (Re åk 1-3).
  • Centrala tankegångar inom kristendomen och judendomen, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln (Re åk 4-6).
  • Att lyssna aktivt (Sv åk 1-3 och åk 4-6)